NGINX: TLSv1.3 i Zero Round-Trip Time

03 Oct 2019

best-practices  nginx  rtt  ssl  tls 

Share on:

TLSv1.3 ma szczególny tryb wznawiania sesji, w którym pod pewnymi warunkami można wysłać dane do serwera podczas pierwszego skoku (0-RTT). Powoduje to znaczący wzrost wydajności i zmniejszenie czasu połączenia.

Te zasady są ważne tylko dla TLSv1.3. Domyślnie włączenie tej wersji protokołu nie włączy obsługi 0-RTT. Powinieneś być w pełni świadomy wszystkich potencjalnych zagrożeń, korzystając z tej opcji.

Uzgadnianie 0-RTT (Zero Round Trip Time Resumption) jest częścią mającą zastąpić wznawiania sesji TLS i zostało zainspirowane protokołem QUIC. Pozwala ono klientom na wysyłanie danych podczas pierwszego skoku, dzięki czemu serwer może natychmiast odpowiedzieć żądanymi danymi po komunikacie ServerHello.

Z drugiej strony, 0-RTT stwarza znaczne zagrożenie bezpieczeństwa, ponieważ atakujący może przechwycić zaszyfrowaną wiadomość klienta, wysłać ją ponownie do serwera/aplikacji i wykonać ponowną akcję, potencjalnie uzyskując dostęp do poufnych danych.

Na przykład, jeśli uprzednio zalogowany użytkownik wykona żądanie, dzięki TLSv1.3 i 0-RTT komunikacja odbędzie się „bez podróży w obie strony” podczas początkowego uzgadniania TLS. Widzimy, że jest to ogromna optymalizacja i oszczędność czasu, co więcej, cała komunikacja jest oczywiście nadal szyfrowana.

Jednak gdy atakujący przechwyci to żądanie i ponownie wyśle je do Twojej aplikacji, domyślnie nie zostanie ono odrzucone (jak np. w TLSv1.2) a akcja, którą przeprowadził klient, np. kupno jakiegoś produktu bądź aktualizacja danych, zostanie wykonana ponownie! W tym momencie np. interfejs API aplikacji jest podatny na atak.

Niestety, wdrożenie solidnej obrony po stronie aplikacji nie jest wcale takie proste. Aplikacji musi uzyskać informacje o implementacji TLS w szczególności, czy otrzymane żądanie wykorzystuje 0-RTT, czy nie. Dzięki tym informacjom aplikacja może odmówić zezwalania na takie żądania.

Do tej pory aplikacje internetowe zasadniczo nie musiały zdawać sobie sprawy z potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa warst niższych. RFC 8470 [IETF] próbuje udokumentować takie ograniczenia w odniesieniu do 0-RTT. Starano się ograniczyć potencjalne zagrożenia innymi sposobami, np. Cloudflare obsługuje tylko 0-RTT dla żądań GET bez parametrów zapytania w celu ograniczenia powierzchni ataku. Niestety, aplikacja nadal może być podatna na ataki wykorzystując tylko żądania GET.

Wsparcie dla tego rozszerzenia oprócz Cloudflare deklarują także CDN77 oraz KeyCDN. Po stronie serwerów HTTP: NGINX, HAProxy i H2O.

Jako administratorzy, w celu zminimalizowania zagrożeń obsługi mechanizmu 0-RTT, możemy wykonać pewne kroki ułatwiające interpretację takich żądań z poziomu aplikacji. Możemy dodać odpowiednie nagłówki, które jednoznacznie identyfikują żądania (próby wznowienia połączenia), tak aby aplikacja mogła śledzić otrzymane wartości i odrzucać duplikaty.

Aby zabezpieczyć się przed takimi atakami w warstwie proxy, należy użyć zmiennej $ssl_early_data. Musisz także upewnić się, że nagłówek Early-Data został przekazany do Twojej aplikacji. $ssl_early_data zwraca 1, jeśli używane są wcześniejsze dane TLS 1.3, a uzgadnianie nie zostało zakończone.

Aby wysłać wczesne dane, klient i serwer muszą obsługiwać tryb wymiany PSK [IETF]. Niestety, ponieważ PSK nie można odświeżyć bez podróży w obie strony, początkowe żądanie wysłane za pośrednictwem 0-RTT nie jest bezpieczne — komunikacja jest szyfrowana kluczem poprzedniej sesji.

Przetestowanie rozszerzenia 0-RTT z poziomu OpenSSL:

# 1)
_host="example.com"

cat > req.in << __EOF__
HEAD / HTTP/1.1
Host: $_host
Connection: close
__EOF__
# lub:
# echo -e "GET / HTTP/1.1\r\nHost: $_host\r\nConnection: close\r\n\r\n" > req.in

openssl s_client -connect ${_host}:443 -tls1_3 -sess_out session.pem -ign_eof < req.in
openssl s_client -connect ${_host}:443 -tls1_3 -sess_in session.pem -early_data req.in

# 2)
python -m sslyze --early_data "$_host"

Włączenie rozszerzenia 0-RTT:

server {

 ...

 ssl_protocols TLSv1.2 TLSv1.3;
 # Aby włączyć 0-RTT (TLS 1.3):
 ssl_early_data on;

 location / {

  proxy_pass http://backend_x20;
  # Chroni przed takimi atakami w warstwie aplikacji:
  proxy_set_header Early-Data $ssl_early_data;

 }

 ...

}

Ponadto chciałbym polecić ciekawą dyskusję na temat TLS 1.3 i 0-RTT. Jeśli nie masz pewności, czy włączyć 0-RTT, sprawdź, co mówi o tym Cloudflare:

Generally speaking, 0-RTT is safe for most web sites and applications. If your web application does strange things and you’re concerned about its replay safety, consider not using 0-RTT until you can be certain that there are no negative effects. [...] TLS 1.3 is a big step forward for web performance and security. By combining TLS 1.3 with 0-RTT, the performance gains are even more dramatic.

Moim zdaniem, w ramach aktualizacji należy wyłączyć 0-RTT, dopóki nie będzie można skontrolować aplikacji pod kątem tej klasy podatności.

Polecam także ciekawe artykuły: