NGINX: Przetwarzanie żądań a niezdefiniowane nazwy serwerów

19 Apr 2018

best-practices  default_server  http  listen  nginx  return 

Share on:

Jak wiemy, nagłówek Host informuje serwer, którego wirtualnego hosta ma użyć. Nagłówek ten można również modyfikować, co może pozwolić na ominięcie filtrów lub przekazanie żądań do nieodpowiednich backend’ów.

Ze względów bezpieczeństwa dobrą praktyką jest odrzucanie żądań bez hosta lub z hostami nieskonfigurowanymi po stronie serwera HTTP. Zgodnie z tym, NGINX powinien zapobiegać przetwarzaniu żądań (także na adres IP) z nieokreślonymi nazwami serwerów. Rozwiązaniem problemu jest ustawienie dyrektywy listen z jawnym wskazaniem parametru default_server. Jeśli żadna z dyrektyw listen nie ma parametru default_server, wówczas pierwszy blok server {...} z parą listen adres:port w konfiguracji będzie serwerem domyślnym (oznacza to, że NGINX zawsze ma domyślny serwer).

W rzeczywistości default_server nie potrzebuje instrukcji server_name, ponieważ pasuje do wszystkiego, do czego inne bloki serwera nie pasują jawnie. Jeśli nie można znaleźć serwera z pasującym parametrem listen i server_name, NGINX użyje serwera domyślnego. Jeśli konfiguracje są rozłożone na wiele plików, kolejność oceny będzie niejednoznaczna, dlatego należy wyraźnie zaznaczyć, który z bloków obsługuje żądania niezdefiniowane nigdzie indziej.

Dobrym pomysłem jest również zwrócenie kodu 444 za pomocą return 444; (najczęściej używany do odrzucania złośliwych lub źle sformułowanych żądań) dla domyślnej nazwy serwera, ponieważ spowoduje to zamknięcie połączenia, zalogowanie go wewnętrznie i w konsekwencji jego przerwanie bez wysyłania nagłówków. Po ustawieniu tej dyrektywy, wysyłając zapytania narzędziem curl otrzymamy w odpowiedzi Empty reply from server.

Przykład:

# Umieść na początku konfiguracji:
server {

 # Dla obsługi SSL pamiętaj o odpowiedniej konfiguracji;
 # Dodając default_server to dyrektywy listen w kontekście server mówisz,
 # żeby NGINX traktował ten blok jako domyślny:
 listen 10.240.20.2:443 default_server ssl;

 # Za pomocą poniższej dyrektywy obsługujemy:
 #  - niepoprawne domeny (nieobsługiwane przez NGINX, tj. "--" or "!@#")
 #  - requesty bez nagłówka "Host"
 # Pamiętaj, że wartość default_server w dyrektywie server_name nie jest wymagana,
 # co więcej dyrektywy server_name może nie być w ogóle (a jeśli jest
 # może zawierać cokolwiek). Natomiast jej wartością domyślną jest "" (pusta nazwa).
 server_name _ "" default_server;

 # Dodatkowo ustawiamy limitowanie:
 limit_req zone=per_ip_5r_s;

 ...

 # Zamykamy połączenie wewnętrznie (bez zwracania odpowiedzi do klienta):
 return 444;

 # Można także zaserwować klientowi stronę statyczną lub przekierować go
 # w inny miejsce:
 # location / {
 #
 #  static file (error page):
 #   root /etc/nginx/error-pages/404;
 #  or redirect:
 #   return 301 https://badssl.com;
 #
 # }

 # Pamiętaj o logowaniu takich akcji:
 access_log /var/log/nginx/default-access.log main;
 error_log /var/log/nginx/default-error.log warn;

}

server {

 listen 10.240.20.2:443 ssl;

 server_name example.com;

 ...

}

server {

 listen 10.240.20.2:443 ssl;

 server_name domain.org;

 ...

}