Konfiguracja serwera Unbound

29 Nov 2017

dns  dnssec  unbound 

Share on:

Unbound jest bardzo bezpiecznym, lekkim i łatwo konfigurowalnym serwerem DNS z funkcją buforowania zapytań. Pozwala na stosowanie zabezpieczenia uwierzytelniania danych (DNSSEC) oraz szyfrowania.

W tym artykule zaprezentuję konfigurację złożoną z publicznych serwerów DNS obsługujących szyfrowanie TLS - będą to serwery Quad9 (IBM) oraz Cloudflare.

Jeżeli chodzi o inne publiczne serwery z dobrą polityką prywatności oraz udostępniające usługę na porcie 853 polecam przejrzeć tę listę.

Instalacja #

Instalacja w dystrybucji CentOS wygląda następująco:

yum install epel-release
yum install unbound

Paczki dostępne są także w systemach BSD:

pkg_add -i unbound

Konfiguracja #

Główny katalog konfiguracyjny: /etc/unbound.

Konfiguracja serwera odbywa się z poziomu pliku /etc/unbound/unbound.conf. Plik ten zawiera bardzo dużo opcji - w dalszej części omówię tylko niektóre z nich.

Konfigurację serwera można podzielić na dwie sekcje:

Włączenie i uruchomienie #

W celu włączenia usługi z poziomu np. systemd wykonuję:

systemctl enable unbound

Oraz uruchamiam usługę jednym z poniższych poleceń:

systemctl start unbound
unbound -c /etc/unbound/unbound.conf

Klucze oraz certyfikaty #

Wszystko, co potrzebne generowane jest automatycznie przy starcie usługi. Przykładowa zawartość katalogu /etc/unbound:

.
./dlv.isc.org.key
./icannbundle.pem
./root.key
./conf.d
./conf.d/example.com.conf
./keys.d
./keys.d/example.com.key
./local.d
./local.d/block-example.com.conf
./unbound.conf
./unbound_server.key
./unbound_control.key
./unbound_server.pem
./unbound_control.pem

Sekcja server #

Opcje podstawowe #

Poniższych parametrów raczej nie trzeba wyjaśniać. Myślę, że domyślne wartości są jak najbardziej odpowiednie:

username: "unbound"
directory: "/etc/unbound"

do-daemonize: yes

pidfile: "/var/run/unbound/unbound.pid"

Jeżeli będziesz wykorzystywał mechanizm chroot dobrze, aby dyrektywy directory oraz chroot miały tę samą wartość (ścieżkę do katalogu roboczego).

Konfiguracja sieci #

Opcje sieciowe pozwalają na ustawienie, na jakim interfejsie oraz porcie nasłuchiwać ma serwer, jaki interfejs wykorzystywany ma być do wysyłania zapytań DNS dalej czy jaka wersja protokołu IP ma być włączona.

Jeżeli serwer unbound ma działać w parze np. z serwerem bind, można ustawić parametr interface na 127.0.0.1 zaś ten drugi wystawić na interfejsie zewnętrznym.

Jeżeli masz zamiar wykorzystać protokół TLS do połączenia z autorytatywnymi serwerami DNS, pamiętaj o ustawieniu opcji do-tcp: yes. Nie jest zalecane mieszanie obu opcji, np. włączenie nasłuchiwania dla protokołu TCP i jednocześnie włączenie/wyłączenie nasłuchiwania dla protokołu UDP. Jeżeli chcesz użyć konkretnego protokołu, użyj tylko jednego z nich w zależności od typu konfiguracji serwera.

Jedną z ciekawszych opcji jest outgoing-interface, która określa interfejs do wysyłania zapytań do autorytatywnych serwerów i odbierania od nich odpowiedzi.

interface: 127.0.0.1
interface-automatic: no

port: 53

outgoing-interface: 192.0.2.153

do-ip4: yes
do-ip6: no

do-tcp: yes
do-udp: yes

Bezpieczeństwo #

Unbound dostarcza kilka ciekawych mechanizmów zabezpieczających, które można ustawić. Są to m.in. listy kontroli dostępu (IP) czy izolowane środowisko (chroot).

Listy kontroli mówią, kto może komunikować się z serwerem. Oczywiście należy pamiętać, aby nie ustawić za szerokich klas adresowych.

Jeżeli chcesz zablokować komunikację, pamiętaj, że klient dostanie mimo wszystko w odpowiedzi REFUSED na wysłane przez siebie zapytanie.

W mojej konfiguracji wykorzystuję izolowane środowisko dla tego demona, dlatego muszę przekazać do niego plik konfiguracyjny w postaci pełnej ścieżki oraz utworzyć w katalogu roboczym katalogi var/log/unbound, oraz var/run/unbound.

Opcje zawarte w komentarzu są konieczne do wykonania w celu uzyskania ze środowiska chroot dostępu do entropii i uzyskania dobrej jakości losowości danych.

access-control: 127.0.0.0/8 allow
access-control: 10.0.0.0/8 allow
access-control: 192.168.0.0/16 allow

# If you want to use chroot env:
#  mount --bind -n /dev/random /etc/unbound/dev/random
#  mount --bind -n /dev/log /etc/unbound/dev/log
chroot: "/etc/unbound"

Dodatkowo zdecydowałem się włączyć poniższe opcje, które odrzucają zapytania o id.server, hostname.bind, version.id oraz version.bind:

hide-identity: yes
hide-version: yes

Serwer unbound dostarcza także mechanizm walidacji błędnych, nieprawdziwych oraz niebezpiecznych rekordów:

val-clean-additional: yes
val-permissive-mode: no
val-log-level: 1

Optymalizacja i wydajność #

Dostępnych jest także sporo opcji mogących poprawić wydajność samego serwera. Pierwsze dwie z nich określają obsługę wątków. Opcja num-threads powinna mieć wartość nie większą niż ilości dostępnych rdzeni i oznacza ilość wątków przeznaczoną do obsługi klientów.

Druga z opcji określa ilość zapytań, które każdy wątek będzie obsługiwał równocześnie. Jeżeli pojawi się więcej zapytań wymagających obsługi, które nie mogą zostać obsłużone, zostaną odrzucone.

Skutkiem ubocznym po stronie klienta będzie ponowne wysłanie zapytania do serwera DNS.

Opcją określającą czas, po którym serwer przerywa obsługę żądania jest jostle-timeout: 'msec'.

num-threads: 2
num-queries-per-thread: 1024

Poniższe opcje w większości są opcjami domyślnymi dostarczonymi wraz z serwerem podczas instalacji. Według dokumentacji konfiguracja taka powinna zapewnić wydajną i pełną obsługę na poziomie 30-40MB pamięci operacyjnej w przypadku intensywnego użytkowania serwera.

outgoing-num-tcp: 10
incoming-num-tcp: 10

outgoing-range: 4096

msg-buffer-size: 65552
msg-cache-size: 4m
msg-cache-slabs: 4

rrset-cache-size: 4m
rrset-cache-slabs: 4

infra-cache-numhosts: 10000
infra-cache-slabs: 4

key-cache-size: 4m
key-cache-slabs: 4

neg-cache-size: 1m

target-fetch-policy: "3 2 1 0 0"

harden-large-queries: "no"
harden-short-bufsize: "no"

minimal-responses: yes

rrset-roundrobin: yes

Natomiast opcje poniżej zostały zoptymalizowane dla sytuacji, gdzie wymagane jest jak najmniejsze zużycie pamięci. Pamiętaj, że bardzo duże dane oraz wysokie obciążenie protokołu TCP są czymś wyjątkowym w przypadku takiej usługi jak DNS.

num-threads: 1
num-queries-per-thread: 30

outgoing-num-tcp: 1
incoming-num-tcp: 1

outgoing-range: 60

msg-buffer-size: 8192
msg-cache-size: 100k
msg-cache-slabs: 1

rrset-cache-size: 100k
rrset-cache-slabs: 1

infra-cache-numhosts: 200
infra-cache-slabs: 1

key-cache-size: 100k
key-cache-slabs: 1

neg-cache-size: 10k

target-fetch-policy: "2 1 0 0 0 0"

harden-large-queries: "yes"
harden-short-bufsize: "yes"

minimal-responses: yes

rrset-roundrobin: yes

Pamięć podręczna #

Poniższe opcje odnoszą się do rekordów trzymanych w pamięci podręcznej. Dwie ostatnie określają czy elementy pamięci podręcznej mają być aktualizowane przed ich wygaśnięciem w celu zachowania ich aktualnego stanu. Włączenie tych opcji powoduje ok. 10% wzrost ruchu oraz większe obciążenie maszyny.

cache-min-ttl: 0
cache-max-ttl: 86400
cache-max-negative-ttl: 3600

prefetch: yes
prefetch-key: yes

Logowanie #

Parametr verbosity określa poziom szczegółowości logowanych informacji. Domyślną wartością jest 1 a dostępne są w zakresie 0-5.

verbosity: 1

Niżej znajdują się opcje odpowiedzialne za statystyki. Pierwsza z nich określa liczbę sekund między zapisem statystyk do pliku z dziennikiem dla każdego wątku. Druga pozwala na wyzerowanie bądź nie liczników statystyk podczas uruchomienia serwera. Ostatnia określa rozszerzone statystyki.

statistics-interval: 0
statistics-cumulative: no
extended-statistics: no

Ostatnie trzy opcje z tego rozdziału określają plik z logiem (należy utworzyć ręcznie) oraz czy ma zostać wykorzystywany syslogd do ich zapisywania. Można ustawić także znaczniki czasu w formacie UTC.

logfile: "/var/log/unbound/unbound.log"
use-syslog: no
log-time-ascii: yes

Protokół TLS #

Poniższe parametry są opcjonalne i można zdać się na domyślne wartości. Jednak w przypadku połączenia TLS wymaganą opcją jest ssl-upstream: yes.

Pozostałe określają ścieżki do plików z zaufanymi kluczami.

ssl-upstream: yes

trusted-keys-file: /etc/unbound/keys.d/*.key
auto-trust-anchor-file: "/var/lib/unbound/root.key"

Sekcja remote-control #

Sekcja ta odpowiada za możliwość zarządzania serwerem z poziomu polecenia unbound-control.

Przykładowa konfiguracja:

remote-control:

control-enable: yes

control-interface: 127.0.0.1
control-port: 8953

server-key-file: "/etc/unbound/unbound_server.key"
server-cert-file: "/etc/unbound/unbound_server.pem"
control-key-file: "/etc/unbound/unbound_control.key"
control-cert-file: "/etc/unbound/unbound_control.pem"

Sekcja forward-zone #

Sekcja ta opisuje parametry związane z zapytaniami do serwerów oznaczonych jako forward-host. Pierwszy wpis określa publiczne serwery DNS, z którymi komunikację można przeprowadzić na standardowym porcie 53:

forward-zone:

name: "."
forward-addr: 1.1.1.1    # Cloudflare
forward-addr: 1.0.0.1    # Cloudflare
forward-addr: 8.8.4.4    # Google
forward-addr: 8.8.8.8    # Google
forward-addr: 37.235.1.174  # FreeDNS
forward-addr: 37.235.1.177  # FreeDNS
forward-addr: 50.116.23.211 # OpenNIC
forward-addr: 64.6.64.6   # Verisign
forward-addr: 64.6.65.6   # Verisign
forward-addr: 74.82.42.42  # Hurricane Electric
forward-addr: 84.200.69.80  # DNS Watch
forward-addr: 84.200.70.40  # DNS Watch
forward-addr: 91.239.100.100 # censurfridns.dk
forward-addr: 109.69.8.51  # puntCAT
forward-addr: 208.67.222.220 # OpenDNS
forward-addr: 208.67.222.222 # OpenDNS
forward-addr: 216.146.35.35 # Dyn Public
forward-addr: 216.146.36.36 # Dyn Public

Drugi określa serwery DNS obsługujące protokół TLS:

forward-zone:

name: "."
forward-addr: 9.9.9.9@853     # quad9.net primary
forward-addr: 1.1.1.1@853     # cloudflare primary
forward-addr: 149.112.112.112@853 # quad9.net secondary
forward-addr: 1.0.0.1@853     # cloudflare secondary

Przykłady konfiguracji #

Recursive caching DNS (nieszyfrowany port UDP:53) #

Poniższa, dosyć podstawowa konfiguracja odnosi się dla serwera pośredniczącego bez szyfrowania TLS. Większość opcji ma wartości domyślne:

server:

 username: "unbound"
 directory: "/etc/unbound"

 do-daemonize: yes

 pidfile: "/var/run/unbound/unbound.pid"

 interface: 0.0.0.0
 interface-automatic: no

 port: 53

 access-control: 127.0.0.0/8 allow
 access-control: 10.0.0.0/8 allow
 access-control: 192.168.0.0/16 allow

 hide-identity: yes
 hide-version: yes

 cache-max-ttl: 14400
 cache-min-ttl: 900

 prefetch: yes

 verbosity: 1

 minimal-responses: yes

 rrset-roundrobin: yes

forward-zone:

 name: "."
 forward-addr: 1.1.1.1    # Cloudflare
 forward-addr: 1.0.0.1    # Cloudflare
 forward-addr: 8.8.4.4    # Google
 forward-addr: 8.8.8.8    # Google
 forward-addr: 37.235.1.174  # FreeDNS
 forward-addr: 37.235.1.177  # FreeDNS
 forward-addr: 50.116.23.211 # OpenNIC
 forward-addr: 64.6.64.6   # Verisign
 forward-addr: 64.6.65.6   # Verisign
 forward-addr: 74.82.42.42  # Hurricane Electric
 forward-addr: 84.200.69.80  # DNS Watch
 forward-addr: 84.200.70.40  # DNS Watch
 forward-addr: 91.239.100.100 # censurfridns.dk
 forward-addr: 109.69.8.51  # puntCAT
 forward-addr: 208.67.222.220 # OpenDNS
 forward-addr: 208.67.222.222 # OpenDNS
 forward-addr: 216.146.35.35 # Dyn Public
 forward-addr: 216.146.36.36 # Dyn Public

Recursive caching DNS over TLS (szyfrowany port TCP:853) #

Poniższa konfiguracja odnosi się do serwera pośredniczącego z szyfrowaniem TLS i jest zoptymalizowana pod kątem zużycia pamięci oraz ustawia większość opcji związanych z bezpieczeństwem:

server:

 username: "unbound"
 directory: "/etc/unbound"

 do-daemonize: yes

 pidfile: "/var/run/unbound/unbound.pid"

 interface: 127.0.0.1
 interface-automatic: no

 port: 53

 outgoing-interface: 192.0.2.153

 do-ip4: yes
 do-ip6: no

 do-tcp: yes

 access-control: 127.0.0.0/8 allow
 access-control: 10.0.0.0/8 allow
 access-control: 192.168.0.0/16 allow

 # If you want to use chroot env:
 #  mount --bind -n /dev/random /etc/unbound/dev/random
 #  mount --bind -n /dev/log /etc/unbound/dev/log
 chroot: "/etc/unbound"

 hide-identity: yes
 hide-version: yes

 val-clean-additional: yes
 val-permissive-mode: no
 val-log-level: 1

 num-threads: 2
 num-queries-per-thread: 30

 outgoing-num-tcp: 1
 incoming-num-tcp: 1

 outgoing-range: 60

 msg-buffer-size: 8192
 msg-cache-size: 100k
 msg-cache-slabs: 1

 rrset-cache-size: 100k
 rrset-cache-slabs: 1

 infra-cache-numhosts: 200
 infra-cache-slabs: 1

 key-cache-size: 100k
 key-cache-slabs: 1

 neg-cache-size: 10k

 target-fetch-policy: "2 1 0 0 0 0"

 harden-large-queries: "yes"
 harden-short-bufsize: "yes"

 minimal-responses: yes

 rrset-roundrobin: yes

 cache-min-ttl: 0
 cache-max-ttl: 86400
 cache-max-negative-ttl: 3600

 prefetch: yes
 prefetch-key: yes

 verbosity: 1

 statistics-interval: 0
 statistics-cumulative: no
 extended-statistics: no

 logfile: "/var/log/unbound/unbound.log"
 use-syslog: no
 log-time-ascii: yes

 ssl-upstream: yes

 trusted-keys-file: /etc/unbound/keys.d/*.key
 auto-trust-anchor-file: "/var/lib/unbound/root.key"

forward-zone:

 name: "."
 forward-addr: 9.9.9.9@853     # quad9.net primary
 forward-addr: 1.1.1.1@853     # cloudflare primary
 forward-addr: 149.112.112.112@853 # quad9.net secondary
 forward-addr: 1.0.0.1@853     # cloudflare secondary

Dodatkowe zasoby #