OpenSSH: Wskazanie metod autoryzacji

19 Jul 2015

authorization  network  openssh  ssh  system 

Share on:

Domyślną metodą autoryzacji z poziomu klienta SSH jest logowanie za pomocą loginu i hasła, jednak oczywiście istnieje możliwość autoryzacji za pomocą klucza. Jeżeli zależy nam na wymuszeniu jednej z metod, możemy przekazać parametry wywołania z poziomu klienta.

Podczas nawiązywania połączenia klient sprawdza, czy istnieje klucz i na jego podstawie ustala sposób logowania. Jeżeli taka metoda się nie powiedzie, podejmowana jest próba autoryzacji za pomocą loginu i hasła.

W przypadku problemów z logowaniem za pomocą klucza można spróbować wymusić logowanie za pomocą hasła (standardowy sposób). Powiedzie się on jedynie w przypadku pozostawienia takiej możliwości autoryzacji po stronie serwera:

ssh -o PreferredAuthentications=password -o PubkeyAuthentication=no user@remote_host

Jeżeli chcielibyśmy wykonać sytuację odwrotną, czyli wymusić na kliencie logowanie za pomocą klucza:

ssh -o PreferredAuthentications=publickey -o PubkeyAuthentication=yes -i id_rsa user@remote_host

Na koniec tego krótkiego wpisu, w celu pogłębienia swojej wiedzy, zerknij na poniższe zasoby: