O mnie

Pracuję jako administrator systemów i (w mniejszym stopniu) jako administrator sieci. W przeważającej części zarządzam środowiskami opartymi o systemy GNU/Linux oraz BSD. Moja codzienna praca sprawia, że ​​jestem dość zajęty, jednak zawsze znajdę czas na dzielenie się wiedzą.

Jest to prywatny blog, będący głównie moim osobistym dziennikiem. Notuję w nim ciekawe oraz istotne dla mnie rzeczy, a także takie, z którymi spotkałem się podczas codziennej pracy administratora — wszystko po to, aby lepiej poznać i zrozumieć omawiane tematy i napotkane problemy. Opinie wyrażone tutaj są moje i niekoniecznie odzwierciedlają stanowisko innych osób lub organizacji. Oczywiście zawsze staram się odnosić do zewnętrznych źródeł, aby można było zweryfikować i uzupełnić wiedzę, oraz by omawiane tematy były jak najbardziej kompletne i rzetelne. Nie biorę jednak żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie oraz za ewentualne szkody.

W tej chwili wszystkie publikacje są wyłącznie w języku polskim.

Ważne

Wiedza o tym, co oznacza i do czego się odnosi dany akronim, nie wiąże się ze zrozumieniem, jak coś działa. Myślę, że prawdziwą wiedzą jest zrozumienie powodu, dla którego coś się stało i co jest czynnikiem, który wywołał takie, a nie inne zjawisko. Jako administratorzy, musimy być mechanikami samochodowymi i czasami wchodzić pod maskę. Na tym też polega dziedzina, którą się zajmujemy: na ciągłej nauce i rozwiązywaniu rzeczy, z którymi nigdy wcześniej się nie spotkaliśmy, często spoza obszaru naszych zainteresowań.

Kopiowanie i wklejanie także nie jest najlepszym sposobem na naukę. Zachęcam do przeprowadzania niezależnych eksperymentów w celu weryfikacji i walidacji danego twierdzenia czy hipotezy. Dlatego zastanów się dwa razy, zanim przyjmiesz zasady, które są tutaj zawarte. Ich celem jest raczej pomóc zrozumieć dany temat i zachęcić do dalszego jego zgłębiania.

Pamiętaj też, że ślepe wdrożenie zaprezentowanych tutaj reguł może uszkodzić twoje środowisko, serwery lub aplikację internetową. Dowiedz się, jak coś działa i dlaczego — jedynym prawidłowym podejściem jest dokładne zrozumienie badanego tematu (w miarę możliwości sprowadzenie go do najprostszych rzeczy i analogii), zachodzących zależności, przetestowanie wprowadzanych zmian oraz ich odpowiednie dostrojenie.

W większości artykułów znajdują się odnośniki do zewnętrznych i sprawdzonych (a także ciekawych) źródeł. Zachęcam do czerpania wiedzy z takich miejsc, które mogą być dobrym uzupełnieniem specjalistycznej literatury, która oczywiście powinna być głównym źródłem informacji.

Prywatność

Ten blog nie używa plików cookie. Wykorzystuje natomiast poniższe technologie:

Kontakt

Możesz skontaktować się ze mną na kilka sposobów: